SKAT kan godkende pensionskasser, pensionsfonde og lignende, der ikke er omfattet af lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. LBK 1561 af 19. december 2007, eller af lov om finansiel virksomhed, jf. LBK nr. 705 af 25. juni 2012, men som virker her i landet og har til formål at udbetale pension i overensstemmelse med reglerne i PBL § 2. Se PBL § 6.

Godkendelsen indebærer, at pensionsordningerne behandles efter reglerne om skattebegunstigede ordninger. SKATs afgørelse kan klages til Landsskatteretten.

De nærmere regler for SKATs godkendelse af pensionsfonde er fastsat i BEK 1370 af 21. december 2012, kapitel 10. Ansøgning om godkendelse af pensionsfonde mv. skal indsendes til SKAT. Vedtægterne for pensionsfonden mv. skal vedlægges sammen med årsregnskab og oplysning om medlemstal.

Hjemlen er stort set kun anvendt til at godkende fonde, der var oprettet før pensionsbeskatningsloven i 1971.