Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen bliver forsikret og ejer af den udloddede del. Der kan være civilretlige regler, der gør, at de pågældende dispositioner ikke kan gennemføres.

Afsnittet indeholder:

  • Udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen bliver forsikret og ejer af den udloddede del
  • Hvad er konsekvensen for ægtefællen?
  • Beskatning ved udbetaling.

Udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen bliver forsikret og ejer af den udloddede del

Ægtefællen indtræder som forsikret og ejer af den udloddede del, uden at det betragtes som en disposition, der er afgiftspligtig. Se PBL § 30, stk. 3, nr. 3.

Det er en forudsætning for, at ægtefællen kan indtræde som forsikret og ejer, at dette er muligt over for pensionsinstituttet, og at pensionsinstituttet accepterer det.

Hvad er konsekvensen for ægtefællen?

Konsekvensen er, at pensionsordningen fuldt ud er overgået til den ægtefælle, der får ordningen udloddet. Det indebærer, at pensionsordningen skal anses for tegnet på denne ægtefælles liv og helbred. Udbetaling sker i overensstemmelse med ægtefællens egen alder og helbredsforhold. Den udloddede del af pensionsordningen kan ikke udbetales ved den tidligere ejers død, invaliditet mv., fordi den tidligere ejers alder, liv og heldbred er uden betydning for den udloddede del.

Ægtefællen har fradragsret for indbetalinger til ordningen og har ret til at bortse fra arbejdsgiverens indbetalinger til ordningen. Se PBL § 18 og PBL § 19. Se afsnit C.A.10.2.1.3.2 om private ordninger med en indbetalingsperiode på 10 år eller mere og afsnit C.A.10.2.1.3.1.1 om arbejdsgiveradministrerede ordninger set i forhold til den ansatte.

Ægtefællen overtager indbetalinger, der svarer til den udloddede del, fordi ægtefællen anses for at være den, der oprindeligt oprettede den udloddede del. Om konsekvenserne heraf henvises til "Hvad kan ægtefællen gøre?" i afsnit C.A.10.2.1.6.2.2 om udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen indtræder som ejer af den udloddede del.

Er der indsat begunstigede, er ægtefællens dødsfald afgørende for tidspunktet for udbetaling til de begunstigede.

Beskatning ved udbetaling

Reglerne for udbetaling til ejeren gælder også for udbetaling til ægtefællen.

Se afsnit C.A.10.2.1.6.2.1 om reglerne for udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen kan indsætte begunstigede efter reglerne i pensionsbeskatningsloven.