Indhold

Dette afsnit drejer sig om, hvordan udbetalinger fra rateforsikring og rateopsparing i pensionsøjemed behandles skattemæssigt.

Afsnittet indeholder:

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter