Der er mulighed for, at arbejdsgiveren for en udsendt medarbejder kan indbetale til en kapitalpensionsordning for den udsendte medarbejders ægtefælle eller samlever. Se afsnit (C.A.10.2.1.3.1.3) om pensionsordninger for ægtefæller til udsendte medarbejdere.