Indhold

Dette afsnit handler om:

  • Beløbsgrænsen på 46.000 kr. (2012-niveau) x(C.A.10.2.5.3.2.1)x
  • Fradragsmaksimum er den personlige indkomst  x(C.A.10.2.5.3.2.2)x
  • Indbetalingerne overskrider både beløbsgrænsen og den personlige indkomst x(C.A.10.2.5.3.2.3)x
  • Ingen fradrags- eller bortseelsesret, når kapitalpension er udbetalt efter pensionsudbetalingsalderen x(C.A.10.2.5.3.2.4)x.