Pensionsopspareren kan også komme i den situation, at de samlede indbetalinger i et indkomstår til kapitalpension mv. både overskrider beløbsgrænsen på 46.000 kr. (2012), se PBL § 16, stk. 1, og den personlige indkomst. Det kan ske, fx hvis der er indbetalt på både en arbejdsgiveradministreret og en privattegnet kapitalpensionsordning, og der er et virksomhedsunderskud, der har gjort pensionsopsparerens personlige indkomst negativ. Se PBL § 18, stk. 2, og § 21, stk. 1.

Den del af indbetalingerne, der overstiger beløbsgrænsen på 46.000 kr. (2012), skal behandles som beskrevet i afsnit (C.A.10.2.3.3.2.1), og den del af indbetalingerne, der ikke overstiger beløbsgrænsen, men overstiger den personlige indkomst, skal behandles som beskrevet i afsnit (C.A.10.2.3.3.2.2).

Eksempel - lønmodtager med arbejdsgiveradministreret kapitalpension og negativ personlig indkomst.

I 2012 har pensionsopspareren

  • en arbejdsgiveradministreret kapitalpension
  • en arbejdsgiver, der har indbetalt 47.000 kr. (eksklusive arbejdsmarkedsbidrag)
  • en personlig indkomst på minus 7.000 kr.

Arbejdsgiverens indbetaling overstiger beløbsgrænsen på 46.000 kr. Se PBL § 16, stk. 1.

De 1.000 kr., der overskrider beløbsgrænsen, skal medregnes i pensionsopsparerens personlige indkomst. Se PBL § 21, stk. 1.

Den personlige indkomst udgør herefter minus 6.000 kr. (minus 7.000 kr. plus 1.000 kr.).

Hvis der ikke var bortseelsesret for arbejdsgiverens indbetalinger efter PBL § 19, ville pensionsopspareren have haft en yderligere lønindkomst (personlig indkomst) på 46.000 kr., svarende til arbejdsgiverens resterende indbetalinger på kapitalpensionen.

Pensionsopsparerens personlige indkomst ville så udgøre 40.000 kr. (minus 6.000 kr. plus 46.000 kr.). Der er derfor kun bortseelsesret for 40.000 kr. af arbejdsgiverens resterende indbetaling på 46.000 kr.

Det overskydende beløb på 6.000 kr. (46.000 kr. minus 40.000 kr.) skal derfor også medregnes i pensionsopsparerens personlige indkomst. Se PBL § 21, stk. 1.

Pensionsopsparerens skattepligtige indkomst er forhøjet med i alt 7.000 kr. (1.000 kr. plus 6.000 kr.). Den personlige indkomst udgør herefter 0 kr. (minus 7.000 kr. plus 7.000 kr.).

Det overskydende beløb på 7.000 kr. kan ikke fratrækkes hverken af en ægtefælle eller i et senere indkomstår. Men der er mulighed for at få de 7.000 kr. af arbejdsgiverens indbetaling tilbagebetalt eller overført til en anden type pensionsordning med bortseelsesret. Se PBL § 21 A, stk. 1.

Eksempel - lønmodtager med en arbejdsgiveradministreret kapitalpension og en privat kapitalpension og med negativ personlig indkomst.

I 2012 har pensionsopspareren

  • en arbejdsgiveradministreret kapitalpension
  • en privattegnet kapitalpension
  • en arbejdsgiver der har indbetalt 32.000 kr. (eksklusive arbejdsmarkedsbidrag)
  • indskudt 20.000 kr. på den privattegnede kapitalpension
  • en personlig indkomst på minus 7.000 kr.

Der er i alt indbetalt 52.000 kr. (32.000 kr. plus 20.000 kr.). De samlede indbetalinger overstiger beløbsgrænsen på 46.000 kr. med 6.000 kr. Se PBL § 16, stk. 1. Da arbejdsgiverindskud har første prioritet, er det den del af de private indskud 6.000 kr., der overskrider beløbsgrænsen, der ikke kan fratrækkes efter PBL § 18, stk. 2.

Da den personlige indkomst er negativ, er de resterende private indskud på 14.000 kr. (20.000 kr. minus 6.000 kr.) heller ikke fradragsberettigede. Se PBL § 18, stk. 2.

Hvis der ikke var bortseelsesret for arbejdsgiverens indbetalinger efter PBL § 19, ville pensionsopspareren have haft en yderligere lønindkomst (personlig indkomst) på 32.000 kr. svarende til arbejdsgiverens indbetalinger på kapitalpensionen.

Pensionsopsparerens personlige indkomst ville så udgøre 25.000 kr. (minus 7.000 kr. plus 32.000 kr.). Der er derfor kun bortseelsesret for de 25.000 kr. af arbejdsgiverens indbetaling på 32.000 kr. Det overskydende beløb på.7.000 kr. (32.000 kr. minus 25.000 kr.) skal derfor medregnes i pensionsopsparerens personlige indkomst. Se PBL § 21, stk. 1.

Pensionsopsparerens skattepligtige indkomst er forhøjet med i alt 7.000 kr. Den personlige indkomst udgør herefter 0 kr. (minus 7.000 kr. plus 7.000 kr.)

De overskydende indbetalinger på 20.000 kr. og 7.000 kr. kan ikke fratrækkes hverken af en ægtefælle eller i et senere indkomstår. Men der er mulighed for at få beløbene tilbagebetalt eller få overført de 20.000 kr. til en anden type privattegnet pensionsordning med fradragsret, og de 7.000 kr. til en anden type arbejdsgiveradministreret pensionsordning med bortseelsesret. Se PBL § 21 A, stk. 1.

Se også

Se også afsnit (C.A.10.2.3.3.3) om overskydende indbetalinger uden fradragsret.