Efter PBL § 20 A kan en pensionsopsparer få udbetalt sin kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed helt eller delvist, når han eller hun holder orlov til børnepasning efter lov om børnepasningsorlov. Muligheden for at holde børnepasningsorlov blev afskaffet ved indførelsen af den udvidede barselsorlov. Da Lov om børnepasningsorlov er ophævet den 1. juni 2011, se lov nr. 141 af 25. marts 2002, § 4, stk. 2, er det ikke længere muligt helt eller delvist få udbetalt kapitalpensioner, hvis pensionsopspareren holder børnepasningsorlov.

De tidligere regler om udbetaling af kapitalpensionsordninger ved afholdelse af børnepasningsorlov findes i Ligningsvejledningen, Almindelig del 2011-1, afsnit A.C.1.2.4.5.6.