Indhold

Dette afsnit beskriver begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed, og i hvilke relationer det har betydning. xI afsnittet belyses fx forskellen på beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed og ikke erhvervsmæssig virksomhed, ligesom visse beskatningsregler for dele- og platformsøkonomi omtales.x

Afsnittet indeholder:

  • Begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed (C.C.1.1.1)
  • Beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed og ikke-erhvervsmæssig virksomhed (hobbyvirksomhed) (C.C.1.1.2).
  • xDele- og platformsøkonomi (C.C.1.1.3)x