Indhold

Afsnittet beskriver de regler, der gælder for beregning og tilbagebetaling af tinglysningsafgift. Reglerne er fælles for alle personer og virksomheder, der skal betale tinglysningsafgift.

Afsnittet handler om

  • hvad er omfattet af afgiftspligten? (E.B.2.1.)
  • fastsættelse af tinglysningsafgiften og kære af tinglysningen (E.B.2.2)
  • hvad er fritaget for afgift? (E.B.2.3.)
  • når transaktionen er aflyst eller slettet og senere registreres på ny (E.B.2.4)
  • hvem skal betale afgiften?  (E.B.2.5)
  • beregning af afgiften (E.B.2.6)
  • betaling af afgiften (E.B.2.7)
  • hvordan tilbagebetales afgiften? (E.B.2.8)
  • godtgørelse af afgiften (E.B.2.9)
  • storkundeordningen (E.B.2.10).