Indhold

Afsnittet handler om beregning af afgiften for tinglysning af andre rettigheder end ejerskifte eller pantsætning ved oprettelse af pantebrev.

Afsnittet handler om

  • andre rettigheder over fast ejendom (E.B.5.1)
  • flere tinglysninger som led i én samlet tinglysning (E.B.5.2)
  • vedtægter for ejerforeninger, grundejerforeninger mv. (E.B.5.3)
  • deklarationer og servitutter (E.B.5.4)
  • navne - og adresseændringer på skøder og pantebreve (E.B.5.5).