Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan man skal søge om at få en tidligere betalt afgift tilbage.

Afsnittet indeholder:

  • Ansøgning og tilbagebetaling, når afgiften er betalt ved tinglysning i det digitale tinglysningssystem eTl 
  • Ansøgning og tilbagebetaling, når afgiften er betalt ved registrering i Skibsregistret eller Luftfartøjsregistret.

Se også

Ansøgning og tilbagebetaling, når afgiften er betalt ved tinglysning i eTl

Når afgiften er betalt for tinglysning i det digitale tinglysningssystem eTl, skal ansøgningen om tilbagebetaling sendes til SKAT gennem eTl. Ansøgningen foretages ved at anvende ekspeditionstypen "Afgiftsgodtgørelse".

Tilbagebetaling til storkunder

Når virksomheden, der er registreret som storkunde, har ansøgt om tilbagebetaling af afgiften i eTl, fratrækker virksomheden beløbet som "indgående afgift" i den afgiftsperiode (kalendermåned), hvori ansøgningen er sendt til SKAT via eTl.

Virksomheden vil efterfølgende modtage en afgørelse fra SKAT, om tilbagebetalingen kan godkendes.

Kan tilbagebetalingen ikke godkendes af SKAT, opkræves afgiftsbeløbet igen via indbetalingskort.

Tilbagebetaling til andre

Når SKAT har modtaget ansøgningen om tilbagebetaling af afgiften via det digitale tinglysningssystem eTl, træffer SKAT afgørelse, om tilbagebetalingen kan godkendes.

Finder SKAT, at betingelserne for tilbagebetalingen er opfyldt, udbetales beløbet til Nemkonto, som tilhører den, som har været forpligtet til at betale afgiften ved tinglysningen.

Ansøgning og tilbagebetaling, når afgiften er betalt ved registrering i Skibsregistret eller Luftfartsregistret

Når afgiften er betalt ved anmeldelse til registrering af et papirbaseret dokument, søges afgiften tilbage ved at fremsende en skriftlig ansøgning til SKAT.

Retningslinjer: Tilbagebetaling til storkunder

Virksomheden, der er registreret hos SKAT som storkunde, sender anmodningen om tilbagebetaling til registreringsmyndigheden. Når anmodningen er sendt, kan storkunden medtage beløbet som "indgående afgift" på den månedlige angivelse af tinglysningsafgift, som indberettes via TastSelv.

Storkunden vil senere modtage en afgørelse fra SKAT, om tilbagebetalingen kan godkendes.

Retningslinjer: Tilbagebetaling til andre

Anmodningen sendes til registreringsmyndigheden. og når SKAT har modtaget denne fra registreringsmyndigheden, træffer SKAT afgørelse, om betingelserne for tilbagebetaling opfyldt.

Er betingelserne opfyldt, betales afgiften tilbage via Nemkonto.