Statslige institutioner, amtskommuner eller primærkommuner er ikke omfattet af definitionen selskaber mv. i TAL § 6a. Indskud af fast ejendom i forbindelse med omdannelse mv. af statslige - og kommunale virksomheder til selskaber er således omfattet af hovedreglen i TAL § 4.

Statslige institutioner, regioner og kommuner er kun omfattet af § 6a, hvis der i særlovgivningen er hjemmel til omdannelse af de pågældende institutioner mv.

Overdragelser af fast ejendom som led i kommunalreformen mv. er afgiftsfri. Se TAL § 1 a.