Indhold

L 2018-04-29 nr. 359 ophæver TAL §§ 11 og 12. Ophævelsen betyder, at den hidtidige afgift ved registrering af ejerforhold og pant i ethvert skib, der registreres i et dansk skibsregister, afskaffes.

Ophævelsen ændrer ikke på afgiftspligten for tinglysning af pant i helt små skibe med BRT under 5 og mellemstore fritidsfartøjer med BRT under 20, hvor pant i sådanne skibe tinglyses i Personbogen som pant i løsøre. For disse tinglysninger gælder de almindelige regler om tinglysning af pant i løsøre.

For en beskrivelse af de tidligere gældende regler vedrørende afgift ved registrering af skibe henvises til tidligere udgaver af Den Juridiske vejledning, afsnit E.B.3.2.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter