Indhold

Afsnittet handler om de situationer, hvor afgiften bortfalder for registrering i Nationalitetsregistret af ejerforhold til fly.

Afsnittet indeholder:

  • Selskabsomdannelse
  • Gaveoverdragelser
  • Fly hjemmehørende på Færøerne og Grønland.

Selskabsomdannelse 

Skal ejerregistreringen til et fly ændres i Nationalitetsregistret som følge af, at det selskab mv., som i forvejen står registreret som ejer af flyet, fusionerer, spaltes, omdannes eller ved tilførsel af aktiver til sådanne selskaber mv., skal der ikke betales afgift ved den ny registrering. Se TAL § 15, stk. 1, nr. 1.

Bestemmelsen svarer til TAL § 6a om afgiftsnedsættelse ved tinglysning af adkomstændring til fast ejendom som følge af selskabers mv. fusion, fission (spaltning), omdannelse eller tilførsel af aktiver til sådanne selskaber.

Se afsnit E.B.3.1.5 om virksomhedsomdannelse - om betingelserne mv. for at anvende bestemmelsen.

Gaveoverdragelser

Registrering af ny ejer i forbindelse med gaveoverdragelse af fly til

  • den danske folkekirkes kirker, præsteembeder og menigheder
  • anerkendte trossamfund her i landet
  • visse godkendte fonde og foreninger

er afgiftsfri. Se TAL § 15, stk. 2.

Betingelserne for at anvende bestemmelsen svarer til TAL § 10, stk. 2 - 4, om gaveoverdragelse af fast ejendom til den danske folkekirke m.m.

Se også afsnit 3.1.3.9 om gaveoverdragelser til den danske folkekirke og godkendte fonde og foreninger mv.

Fly hjemmehørende på Færøerne og Grønland

Når fly hjemmehørende på Færøerne eller Grønland indføres i Nationalitetsregistret, betragtes det ikke som en registrering i Danmark. Indførsel i Nationalitetsregistret af fly hjemmehørende på Færøerne eller Grønland udløser derfor ikke afgift.

Et fly betragtes som hjemmehørende på Færøerne eller Grønland, hvis luftfartøjets ejer og bruger er hjemmehørende der.