Indhold

Afsnittet handler om betingelserne for afgiftsnedsættelse ved tinglysning af høstpantebrev.

Tinglysning af høstpantebrev

Efter høstpantsloven kan der stiftes pant til sikkerhed for betaling af gæld, der er opstået i forbindelse med køb af sædekorn, læggekartofler, stikløg, markfrø mv.

Der betales kun en afgift på 1.660 kr. for tinglysning af høstpantebrev som nævnt i lov nr. 271 af 22. maj 1986 om høstpant. Se TAL § 7,   jf. § 5, stk. x7x.

Pantebreve, der vedrører leverancer i tiden 1. januar til 31. juli, forfalder til betaling 1. oktober samme år, og pantebreve, der vedrører leverancer i tiden 1. august til 31. december, forfalder 1. oktober det følgende år.

Hvis pantebrevet har pant i både høsten og fast ejendom, er der ikke tale om et høstpantebrev. Pantebrevet skal derfor afgiftsberigtiges efter TAL § 5, stk. 1, med fuld afgift af hele det pantsikrede beløb.

Det er en betingelse for at anvende afgiftsbegunstigelsen i TAL § 5, stk. x7x, at pantebrevet er udstedt i henhold til lov nr. 271 af 22. maj 1986 om høstpant. Disse pantebreve vedrører høsten på en fast ejendom, der er noteret i matriklen som en landbrugsejendom.

Høstpantebrevet tinglyses i Personbogen, mens den orienterende notering på den faste ejendom sker automatisk og afgiftsfrit, hvis pantsætter tillige er ejer af ejendommen.