Indhold

Dette afsnit handler om

 • skattesubjekter omfattet af CFC-reglerne (C.D.4.1.1)
 • betingelser for beskatning af selskaber og fonde (C.D.4.1.2)
 • hvornår anses et selskab for at være moderselskab? (C.D.4.1.3)
 • indkomstopgørelsen for selskaber og fonde (C.D.4.1.4)
 • samspil med sambeskatningsreglerne (C.D.4.1.5)
 • lempelse for udenlandsk skat (C.D.4.1.6)
 • tilbagebetaling af CFC-skat for selskaber og fonde (C.D.4.1.7)
 • fritagelse for CFC-beskatning for selskaber og fonde (C.D.4.1.8)
 • betingelser for beskatning af personer og dødsboer (C.D.4.1.9)
 • indkomstopgørelsen for et CFC-selskab kontrolleret af en person (C.D.4.1.10)
 • den skattepligtiges indkomstopgørelse (C.D.4.1.11)