Tidligere afgiftssatser i perioden x2014 - 2018x

Nedenstående skema viser afgiftssatserne efter energiindhold i kul mv.:

1. jan. - 31. dec. 2014

1. jan. - 31. dec. 2015

1. jan. - 31. dec. 2016

1. jan. - 31. dec. 2017

x1. jan. - 31. dec. 2018x

Varer omfattet af KULAL § 1, stk. 1, nr. 1 - 4

kr./GJ

 71,8

54,5

54,9

55,3

x55,5x

Bemærk, at indtil 1. januar 2015 var talolie, trætjære, trætjæreolie, vegetabilsk beg mv. også omfattet af afgiftspligten efter KULAL § 1, stk. 1.

Nedenstående skema viser afgiftssatserne efter vægt for kul mv.:

1. jan. - 31. dec. 2014

1. jan. - 31. dec. 2015 

1. jan. - 31. dec. 2016

1. jan. - 31. dec. 2017

x1. jan. - 31. dec. 2018x

Stenkul, inkl. stenkulsbriketter samt koks, cinders og koksgrus

kr./ton

2.012

1.526

1.538

1.547

x1.555x

Jordoliekoks

kr./ton

2.371

1.799

1.813

1.824

x1.833x

Brunkulsbriketter og brunkul

kr./ton

1.365

1.036

1.044

1.051

x1.056x

Talolie, trætjære, trætjæreolie, vegetabilsk beg mv.

kr./ton

2.766

- - - x-x

Bitumen mv. med et vandindhold på mindst 27 pct.

kr./ton

2.055

1.559

1.571

1.581

x1.589x

Bitumen mv. med et vandindhold på mindre end 27 pct.

 kr./ton

2.701

2.049

2.065

2.078

x2.088x

 Nedenstående skema viser afgiftssatserne for affaldsvarme og for tillægsafgiften på affald:

1. jan. - 31. dec. 2014 

1. jan. - 31. dec. 2015

1. jan. - 31. dec. 2016

1. jan. - 31. dec. 2017

x1. jan. - 31. dec. 2018x

Affaldsvarmeafgift (KULAL § 1, stk. 1. nr. 5)

Sats, der er anført på afgiftsangivelsen

kr./GJ

kr./GJ

59,8

33,3

45,4

18,9

45,8

19,3

46,0

19,5 

x46,3x

x19,8x

Tillægsafgift ( KULAL § 1, stk. 1, nr. 6)

Afgift på energiindholdet i affald, der anvendes som brændsel

kr./GJ

31,8

31,8

31,8

31,8

x31,8x