Indhold

Dette afsnit handler om

  • Introduktion (C.D.10.2.1)
  • Nedsættelse efter DBO'er og LL § 33 (C.D.10.2.2)
  • Creditmetoden efter LL § 33 (C.D.10.2.3)
  • Adgang til at se bort fra underskud - LL § 33 H (C.D.10.2.4)
  • Kooperative virksomheder (C.D.10.2.5)
  • Datterselskabslempelse af udbytte efter SEL § 17, stk. 2 (C.D.10.2.6)
  • Lempelse for beskattet udbytte af aktier omfattet af ABL § 19 (C.D.10.2.7).