Dato for udgivelse
12 Jun 2012 12:55
SKM-nummer
SKM2012.363.SKAT
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
2010-78-1687
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Fradrag, erstatning, kurstab, driftsrisiko
Resumé

Som følge af Højesteretsdom udsendes genoptagelsesmeddelelse efter sommerferien

Reference(r)

Kursgevinstloven § 3
Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a

Henvisning

Ligningsvejledningen 2012-1, afsnit E.A.2.5

Henvisning

Ligningsvejledningen 2012-1, afsnit E.B.3.9

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit C.B.1.2.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit C.B.1.3.3.2

Henvisning
Ligningsvejledningen Erhvervsdrivende, 2012-2 afsnit E.A.2.5

Højesteret har i en dom af 1. juni 2012, jf. SKM2012.353.HR, ændret Østre Landsrets dom af 16. februar 2012, jf. SKM2010.194.ØLR, og underkendt SKATs praksis, hvor rådgivere er nægtet fradrag for erstatning betalt i forbindelse med revisionsmæssig bistand i de "såkaldte" selskabstømmersager.

Højesteret har anset erstatningerne for fradragsberettigede.

Som følge af dommen vil skatteministeriet umiddelbart efter sommerferien udsende en genoptagelsesmeddelelse. Meddelelsen vil indeholde en nærmere vurdering af dommens rækkevidde.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter