Fradragsregler for moms for vare- og lastvogne med en tilladt totalvægt på over 3 tons (vare- og lastvogne på gule plader samt busser) der kun anvendes til momspligtige formål

Fradragsret ved køb

Fradragsret ved leje

Fradragsret ved drift

Moms ved salg

Fuldt fradrag

Fuldt fradrag

Fuldt fradrag

Der skal beregnes moms af den fulde salgspris

 

Fradragsregler for moms for vare- og lastvogne med en tilladt totalvægt på over 3 tons (vare- og lastvogne på gule plader samt busser) der er at anse som investeringsgoder og anvendes til både momspligtige og momsfri, men dog formål i forhold til økonomisk virksomhed

Fradragsret ved køb

Fradragsret ved leje

Fradragsret ved drift

Moms ved salg

Delvist fradrag med den sats, jf. xML § 38x, stk. 1, der anvendes i virksomheden

Delvist fradrag med den sats, jf. xML § 38x, stk. 1, der anvendes i virksomheden

Delvist fradrag med den sats, jf. xML § 38x, stk. 1, der anvendes i virksomheden

Der skal beregnes moms af den fulde salgspris, jf. dog xML § 43x, stk. 3, nr. 3

 

Fradragsregler for moms for vare- og lastvogne med en tilladt totalvægt på over 3 tons (vare- og lastvogne på gule plader samt busser) der er at anse som investeringsgoder og anvendes til både momspligtige og private formål

Fradragsret ved køb

Fradragsret ved leje

Fradragsret ved drift

Moms ved salg

Delvist fradrag for den del af momsen som skønsmæssigt, jf. ML x§ 38x, stk. 2, vedrører momspligtige formål

Delvist fradrag for den del af momsen som skønsmæssigt, jf. ML x§ 38x, stk. 2, vedrører momspligtige formål

Delvist fradrag for den del af momsen som skønsmæssigt, jf. ML x§ 38x, stk. 2, vedrører momspligtige formål

Der skal beregnes moms af den fulde salgspris, jf. dog xML § 43x, stk. 3, nr. 3