Indhold

Dette afsnit handler om

  • armslængdeprincippet i LL § 2 (C.D.11.1)
  • armslængdeprincippet og OECD's Transfer Pricing Guidelines (C.D.11.2)
  • oplysningspligten efter SKL § 3 B (C.D.11.3)
  • dokumentationspligten efter SKL § 3 B (C.D.11.4)
  • begrænset dokumentationspligt (mindre virksomheder) efter SKL § 3 B (C.D.11.5)
  • ansættelsesfrist for transfer pricing-sager (C.D.11.6)
  • hvordan undgås transfer pricing-dobbeltbeskatning (C.D.11.7)
  • sekundære justeringer og betalingskorrektion (C.D.11.8).