Indhold

Dette afsnit handler om

  • reglen i LL § 2 (C.D.11.1.1)

  • hvem er omfattet af armslængdeprincippet i LL § 2 (C.D.11.1.2)

  • hvad er omfattet af armslængdeprincippet i LL § 2 (C.D.11.1.3). 

Se også

Afsnit C.D.11.2.1.1 om armslængdeprincippet og Transfer Pricing Guidelines, hvor det er beskrevet, at armslængdeprincippet er præciseret og uddybet i OECD's Transfer Pricing Guidelines.

Afsnit C.D.2.4.4.1 om beskæring af adgangen til at fradrage renter og kurstab på lån ved tynd kapitalisering i koncernforhold, SEL § 11.

Afsnit C.D.11.14 om ansættelsesfrist for transfer pricing-sager.

Afsnit C.D.11.16 om sekundære justeringer og betalingskorrektion.