Skattefri befordringsgodtgørelse er et beløb, som udbetales af en arbejdsgiver eller hvervgiver med en km-sats til dækning af udgifter, som en lønmodtager har afholdt til erhvervsmæssig befordring med egen (eller sin ægtefælles) bil, motorcykel, knallert, EU-knallert eller cykel.

Befordringsgodtgørelsen kan kun udbetales skattefrit, hvis alle betingelserne i LL § 9 B og LL § 9, stk. 4 er opfyldt. Satserne for Ny tekst start2011Ny tekst slut findes i Ny tekst startBEK nr. 1321 af 16. november 2010Ny tekst slut

Betingelserne for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse i LL § 9 B er beskrevet nedenfor.