Regelsættet omkring forebyggende restance er flyttet til afsnit A.D.9

Afsnittene omkring lovreguleret hæftelse for skatte- og afgiftskrav er flyttet til afsnit A.D.5

Andre eksempler på lovreguleret hæftelse:

  • hæftelse for boligstøtte og boliglån (G.A.3.3.1)
  • hæftelse for daginstitutionskrav (G.A.3.3.2)
  • hæftelse for parkeringsafgifter (G.A.3.3.3)