Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan en økonomisk dobbeltbeskatning kan ophæves.

Afsnittet handler om:

Der henvises i øvrigt til afsnittet omkring voldgiftsdirektivet (C.F.8.4)