Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan en økonomisk dobbeltbeskatning kan ophæves.

Afsnittet handler om:

Se også 

Afsnit C.F.8.4. om EU-voldgiftsdirektivet (2017/1852/EU), der omfatter alle skattesubjekter, som skal svare skat af indkomst og kapital, der er dækket af bilaterale aftaler og EU-voldgiftskonvention.