De nordiske lande har indgået en multilateral konvention om administrativ bistand. Se BEK nr. 42 af 30. april 1992.

Se også

Se også afsnit C.F.9.2.14.6.2 om gennemgang af den nordiske DBO og konventionen om administrativ bistand.

Bemærk

Den nordiske multilaterale DBO indeholder ikke nogen bestemmelse, der svarer til OECD's modeloverenskomst artikel 26. Bistandskonventionen erstatter en sådan artikel.