Indhold

Dette afsnit handler om artikel 3 i OECD's modelkonvention, der gennemgår definitioner fra modeloverenskomsten.

Afsnittet handler om