Indhold

Dette afsnit handler om artikel 7 i OECD's modeloverenskomst, der vedrører beskatning af fortjeneste ved erhvervsvirksomhed (forretningsvirksomhed).

Afsnittet indeholder:

  • Beskatningsretten til fortjeneste ved erhvervsvirksomhed (C.F.8.2.2.7.1)
  • Opgørelse af fortjeneste ved delt beskatningsret (C.F.8.2.2.7.2)
  • Anvendelse af artikel 7 i forhold til andre artikler (C.F.8.2.2.7.3)
  • Ændring af skatteansættelsen i det andet land (C.F.8.2.2.7.4)

Bemærk

OECD har ændret teksten til modeloverenskomstens artikel 7 i 2010. I 2010-udgaven af modeloverenskomsten med kommentarer findes både den nye affattelse af modeloverenskomstens artikel 7 med kommentarer og den affattelse af modeloverenskomstens artikel 7, der var gældende OECD-standard, inden teksten blev ændret.

Danmark er enig i de ændringer, som OECD har gennemført. Fremtidige danske DBO'er må derfor forventes at komme til at indeholde modeloverenskomstens nye artikel 7.