Indhold

Dette afsnit handler om artikel 8 i OECD's modeloverenskomst, der vedrører beskatning af fortjeneste ved skibs- og luftfart.

Afsnittet indeholder: