Indhold

Dette afsnit handler om artikel 11 i OECD's modeloverenskomst, der vedrører beskatning af renter.

Afsnittet indeholder: