Indhold

Dette afsnit handler om artikel 21 i OECD's modeloverenskomst, der vedrører beskatning af andre indkomster end dem, som er nævnt i artiklerne 6-20.

Afsnittet indeholder: