Indhold

Dette afsnit handler om, hvordan fortjeneste i et fast driftssted opgøres.

Modeloverenskomstens artikel 7 er ændret af OECD i 2010. Ændringerne betyder, at dette afsnit er opdelt i et afsnit, der handler om modeloverenskomstens nuværende artikel 7, og et afsnit, der handler om modeloverenskomstens tidligere artikel 7, som stadig findes i de fleste danske DBO'er .

Afsnittet indeholder:

  • Opgørelse af fortjeneste i gældende overenskomst (C.F.8.2.2.7.2.1)
  • Opgørelse af fortjeneste efter modeloverenskomsten indtil 2010 (C.F.8.2.2.7.2.2)

Bemærk

Danmark er enig i de ændringer, som OECD har gennemført. Det er derfor sandsynligt, at nye danske DBO'er kommer til at indeholde modeloverenskomstens nye artikel 7. De DBO'er, der er indgået inden ændringerne i 2010, indeholder derimod andre affattelser af modeloverenskomstens artikel 7.