Indhold

Dette afsnit handler om strukturen i OECD's modelaftale.

Afsnittet indeholder:

 • Modelaftalens historik
 • Kildesøgning: Hvor finder man modelaftalen?
 • Modelaftalens indhold
 • Modelaftalens struktur.

Modelaftalens historik

Modelaftalens titel er "Agreement on Exchange of Information on Tax Matters". Modelaftalen er udviklet af OECD i samarbejde med en række finansielle centre i 2002. Se afsnit C.F.8.2.1 om OECD.  

Modelaftalen er særligt indrettet på tilfælde, hvor et OECD-land og et finansielt center, som ikke har et fuldt udbygget indkomstskattesystem, ønsker at indgå en aftale om udveksling af oplysninger i skattesager.

Kildesøgning: Hvor finder man modelaftalen?

OECD udgiver modelaftalen på engelsk. Den engelske version kan downloades fra OECD's hjemmeside: https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-2014_mtc_cond-2014-en Linket indeholder

 • Introduktion
 • Aftaleteksten i en bilateral og en multilateral version
 • Kommentarer til de enkelte artikler i modelaftalen.

Bemærk

Skatteministeriet udgiver ikke nogen dansk oversættelse af modelaftalen. Hverken af selve teksten eller af kommentarerne.

Bemærk

Danmark har siden 2007 indgået over 40 skatteinformationsudvekslingsaftaler (TIEA'er - Tax Information Exchange Agreements). De er alle indgået med baggrund i den bilaterale udgave af modelaftalens tekst. 

Modelaftalens indhold  

OECD's modelaftale dækker delvis det samme som modeloverenskomstens artikel 26. Se afsnit C.F.8.2.2.26.2.1. Af de typer af bistand, som er nævnt i afsnit C.F.8.2.2.26.2.2, er der dog kun to som er omfattet af modelaftalen  

 • udveksling af oplysninger efter anmodning og
 • tilstedeværelse af embedsmænd.

Modelaftalens struktur

OECD's modelaftale (den bilaterale udgave, som bruges af Danmark) består af 15 artikler:

 • Artikel 1: Aftalens formål og anvendelsesområde
 • Artikel 2: Jurisdiktion
 • Artikel 3: Skatter omfattet af aftalen
 • Artikel 4: Definitioner
 • Artikel 5: Udveksling af oplysninger efter anmodning
 • Artikel 6: Skatteundersøgelser i udlandet
 • Artikel 7: Mulighed for at afslå en anmodning
 • Artikel 8: Tavshedspligt
 • Artikel 9: Omkostninger
 • Artikel 10: Effektuerende lovgivning
 • Artikel 11: Sprog
 • Artikel 12: Andre internationale aftaler eller arrangementer
 • Artikel 13: Gensidig aftaleprocedure
 • Artikel 14: Ikrafttræden
 • Artikel 15: Opsigelse.  

Artiklernes indhold er gennemgået i afsnit C.F.8.2.2.26.2.2.