Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen for mineralolieprodukter og beskriver samtidig, hvordan afgiften skal beregnes.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Afgiftssatser ved dagtemperaturer
  • Afgiftssatser ved 15 grader Celsius
  • Beregning af afgiften
  • Tidligere afgiftssatser.

Afgiftssatser

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen sker først gang for kalenderåret 2016.

Satserne bliver reguleret på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde. Satserne vil blive offentliggjort for hvert år på Skatteministeriets hjemmeside SKM.dk.

Afgiftssatser ved dagtemperaturer

For 2019 og x2020x gælder følgende satser:

Enhed

 2019

x2020x

1.

Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

309,0

312,0

2.

Anden gas- og dieselolie

øre/liter

201,6

203,5

3.

Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)

øre/liter

297,0

299,9

4.

Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

øre/liter

275,7

278,4

5.

Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

275,7

278,4

6.

Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

274,2

276,9

7.

Fuelolie

øre/kg

228,4

230,6

8.

Fyringstjære

øre/kg

205,6

207,6

9.

Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

309,0

312,0

10.

Anden petroleum

øre/liter

201,6

203,5

11.

Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter)

øre/liter

511,3

516,2

12.

Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

433,9

438,2

13.

Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

426,5

430,7

14.

Autogas i form af LPG

øre/liter

187,0

188,8

15.

Anden flaskegas i form af LPG, der anvendes som motorbrændstof

øre/kg

343,8

347,2

16.

Anden flaskegas i form af LPG og gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas

øre/kg

258,5

261,0

17.

Karburatorvæske

øre/liter

484,0

488,6

18.

Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur

øre/liter

201,6

203,5

19. Bioolier m.v. under position 1507-1518 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker

kr./GJ

øre/liter

 55,5

199,2

 56,7

203,5

20. Metanol under position 2905 11 00 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker

kr./GJ

øre/liter

56,2

88,7

56,7

89,5

Energiafgift for benzinækvivalenter (biobrændstof)

kr./GJ

132,1 

133,4 

Energiafgift for dieselækvivalenter(biobrændstof)

kr./GJ

76,9 

77,7

Metanol, der anvendes til fremstilling af elektricitet i brændselsceller i motorkøretøjer. Se afsnit E.A.4.1.3.1

øre/liter

121,3

122,5

Se MINAL § 1, stk. 1 og lovens bilag 2.

Afgiftssatser ved 15 grader Celsius

For 2019 og x2020x gælder følgende satser:

Enhed

 2019

x2020x

1.

Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

307,1

310,1

2.

Anden gas- og dieselolie

øre/liter

200,3

202,3

3.

Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)

øre/liter

295,3

298,1

4.

Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

øre/liter

274,0

276,7

5.

Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

274,0

276,7

6.

Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

272,7

275,3

9.

Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

307,1

310,1

10.

Anden petroleum

øre/liter

200,3

202,3

11.

Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter)

øre/liter

506,9

511,9

12.

Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

430,3

434,5

13.

Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

423,1

427,2

17.

Karburatorvæske

øre/liter

479,9

484,6

18.

Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur

øre/liter

200,3

200,3

Se MINAL § 1, stk. 1 og bilag 2.

Beregning af afgiften

Afgiften beregnes i liter, kg eller GJ. Ved betaling af afgift efter energiindhold sker beregningen i GJ (Gigajoule).

Forskellige mineralolieprodukter skal holdes adskilt. Det er produktets sammensætning på udleveringstidspunktet, der er afgørende for, hvilken sats, der skal anvendes.

For mineralolieprodukter, hvor afgiftssatsen er anført i liter, betales afgiften her i landet ud fra varens rumfang ved dagtemperaturer. Se MINAL § 1, stk. 3.

Hvis energiindholdet for bioolier mv. og metanol er kendt kan afgiftssatsen opgjort i kr./GJ anvendes. Ellers anvendes afgiftssatsen opgjort i kr./liter. Se MINAL § 1, stk. 1, nr. 19 og 20, som er indsat ved lov nr. 1174 af 5. november 2014.

Oversigten over afgiftssatserne ved 15 grader Celsius følger af EU's regler. Der er tale om EU referencesatser, der svarer til dagtemperatursatserne ud fra den danske gennemsnitstemperatur på 8 grader Celsius. Referencesatserne ved 15 grader Celsius kan umiddelbart sammenlignes med satserne i andre EU-lande.

Tidligere afgiftssatser

Afgiftssatser ved dagtemperaturer vises fra 2014:

Enhed

2014

2015

 2016

2017

 2018

1.

Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

294,4

 299,7

302,1

303,9

305,4

2.

Anden gas- og dieselolie

øre/liter

257,7

 195,5

197,1

198,2

199,2

3.

Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)

øre/liter

283,0

 288,1

290,4

292,1

293,6

4.

Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

øre/liter

262,6

 267,4

269,5

271,1

272,5

5.

Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

262,6

 267,4

269,5

271,1

272,5

6.

Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

261,2

 266,0

268,1

269,7

271,1

7.

Fuelolie

øre/kg

292,1

 221,5

223,3

224,6

225,7

8.

Fyringstjære

øre/kg

262,9

 199,4

201,0

202,2

203,2

9.

Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

294,4

 299,7

302,1

303,9

305,4

10.

Anden petroleum

øre/liter

257,7

 195,5

197,1

198,2

199,2

11.

Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter)

øre/liter

487,1

 495,9

499,9

502,8

505,3

12.

Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

413,4

 420,9

424,3

426,8

428,9

13.

Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

406,4

 413,7

417,0

419,5

421,6

14.

Autogas i form af LPG

øre/liter

178,2

 181,4

182,9

183,9

184,8

15.

Anden flaskegas i form af LPG, der anvendes som motorbrændstof

øre/kg

327,7

 333,5

336,2

338,2

339,8

16.

Anden flaskegas i form af LPG og gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas

øre/kg

330,5

 250,7

252,7

254,2

255,5

17.

Karburatorvæske

øre/liter

461,1

 469,4

473,2

476,0

478,3

18.

Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur

øre/liter

257,7

 195,5

197,1

198,2

199,2

19

Bioolier m.v. under position 1507-1518 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker

kr./GJ

øre/liter

 

 54,5

195,5

54,9

197,1

55,3

198,2

55,5

99,2

20 Metanol under position 2905 11 00 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker

kr./GJ

øre/liter

54,5

86,0

54,9

86,7

55,3

87,2

55,5

87,6

Energiafgift for benzinækvivalenter (biobrændstof)

kr./GJ

125,8

 128,1

129,1

129,9

130,5

Energiafgift for dieselækvivalenter(biobrændstof)

kr./GJ

73,3

74,6 75,2 75,6 76,0

Metanol, der anvendes til fremstilling af elektricitet i brændselsceller i motorkøretøjer. Se afsnit E.A.4.1.3.1

øre/liter

 

119,9

Afgiftssatser ved 15 grader Celsius vises fra 2014:

Enhed

2014

 2015 

2016

2017

2018

1.

øre/liter

292,6

 297,9

300,3

302,1

303,6

2.

øre/liter

256,2

 194,3

195,9

197,0

198,0

3.

øre/liter

281,2

 286,4

288,7

290,4

291,8

4.

øre/liter

261,0

 265,8

267,9

269,5

270,9

5.

øre/liter

261,0

265,8 267,9 269,5 270,9

6.

øre/liter

259,7

264,5 266,6 268,2 269,5

7.

øre/kg

8.

øre/kg

9.

øre/liter

292,6

 297,9

300,3

302,1

303,6

10.

øre/liter

256,2

 194,3

195,9

197,0

198,0

11.

øre/liter

483,1

 491,7

495,6

498,6

501,0

12.

øre/liter

410,0

 417,4

420,7

423,2

425,3

13.

øre/liter

403,1

 410,4

413,7

416,1

418,2

øre/liter

øre/liter

14.

øre/liter

15.

øre/kg

16.

øre/kg

17.

øre/liter

457,3

465,5

469,2

472,0

474,3

18.

øre/liter

256,2

194,3

195,9

197,0

198

Energiafgift for benzinækvivalenter (biobrændstof)

kr./GJ

Energiafgift for dieselækvivalenter(biobrændstof)

kr./GJ