Indhold

Afsnittet indeholder reglerne for, hvorledes en ægtefælle, der er ansat hos sin erhvervsdrivende ægtefælle, beskattes, når han eller hun får stillet telefon, computer med tilbehør eller datakommunikationsforbindelse til privat rådighed af sin ægtefælle-arbejdsgiver.

Afsnittet indeholder:

  • Regel.

Regel

Hvis den selvstændigt erhvervsdrivendes ægtefælle er ansat som lønmodtager i virksomheden efter KSL § 25 A, stk. 7, beskattes ægtefællen efter de samme regler, som gælder for øvrige lønmodtagere, hvis arbejdsgivere stiller fri telefon, fri computer med tilbehør eller fri datakommunikationsforbindelse til rådighed for privat brug.

Se også