Indhold

Dette afsnit indeholder satserne for afgiftslempelse frem til og med 2020 og tidligere satser for afgiftslempelse.

Afsnittet indeholder:

  • Satser for afgiftslempelse
  • Tidligere satser for afgiftslempelse.

Bemærk

xSatserne for 2021 vil fremgå af Skatteministeriets hjemmesidex.

Satser for afgiftslempelse

Elafgiftsloven

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016.

Satserne bliver reguleret på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde.

Satserne vil blive offentliggjort for hvert år på Skatteministeriets hjemmeside, www.SKM.dk.

Beløbsgrænse for afgiftslempelse (grænse for tilbagebetaling til varmeproducenter) i elafgiftsloven for 2020:

2020

Grænse for tilbagebetaling til  varmeproducenter

kr./GJ fjernvarme ab værk

61,3

Grænse for tilbagebetaling til  varmeproducenter

øre/kWh fjernvarme ab værk

22,1

Gas-, kul- og mineralolieafgiftslovene

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016.

Satserne bliver reguleret på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde.

Satserne vil blive offentliggjort for hvert år på Skatteministeriets hjemmeside www.SKM.dk.

Beløbsgrænse for afgiftslempelse (loft for tilbagebetaling til varmeproducenter) i gasafgiftsloven, kulafgiftsloven og mineralolieafgiftsloven for 2020:

2020

Grænse for tilbagebetaling til varmeproducenter

kr./GJ fjernvarme ab værk

47,3

CO2-afgiftsloven

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016.

Satserne bliver reguleret på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde.

Satserne vil blive offentliggjort for hvert år på Skatteministeriets hjemmeside www.SKM.dk.

Beløbsgrænse for afgiftslempelse (grænse for tilbagebetaling til varmeproducenter) for 2020 i CO2-afgiftsloven:

2020

Grænse for tilbagebetaling til varmeproducenter

kr./GJ fjern-
varme ab værk

14,1

Grænse for tilbagebetaling til  varmeproducenter 

øre/kWh fjern-
varme ab værk

5,0

Tidligere satser for afgiftslempelse

Satserne i energiafgiftslovene (el-, gas-, kul- og mineralolieafgiftslovene) og CO2-afgiftsloven fra 2015 til 2019 fremgår af nedenstående to skemaer.

Energiafgiftslovene

2015

 2016

2017

2018

2019

Grænse for tilbagebetaling til varmeproducenter (elafgiftsloven)

kr./GJ fjernvarme ab værk

øre/kWh fjernvarme ab værk

58,9

 

21,2

59,4

 

21,4

59,7

 

21,5

60,0

 

21,6

60,7

 

21,9

Grænse for tilbagebetaling til  varmeproducenter (gas-kul- og mineralolieafgiftslovene)

 

 45,4

45,8

46,0

46,3

46,8

CO2-afgiftsloven

2015

2016

2017

2018 

2019

Grænse for tilbagebetaling
til varmeproducenter

kr./GJ fjernvarme ab værk

13,5

13,6

13,7

13,8

13,9

Grænse for tilbagebetaling til varmeproducenter

øre/kWh fjernvarme ab værk

4,8

4,8

4,9

4,9

4,9