Indhold

Dette afsnit indeholder satserne for afgiftslempelse frem til og med 2019 og tidligere satser for afgiftslempelse.

Afsnittet indeholder:

  • Satser for afgiftslempelse
  • Tidligere satser for afgiftslempelse.

Satser for afgiftslempelse

Elafgiftsloven

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016.

Satserne bliver reguleret på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde.

Satserne vil blive offentliggjort for hvert år på Skatteministeriets hjemmeside, www.SKM.dk.

Beløbsgrænse for afgiftslempelse (loft for tilbagebetaling til varmeproducenter) i elafgiftsloven for 2019 og 2020:

 2019

x2020x

Loft for tilbagebetaling til  varmeproducenter

kr./GJ fjernvarme ab værk

60,7 61,3

Loft for tilbagebetaling til  varmeproducenter

øre/kWh fjernvarme ab værk

21,9 22,1

Gas-, kul- og mineralolieafgiftslovene

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016.

Satserne bliver reguleret på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde.

Satserne vil blive offentliggjort for hvert år på Skatteministeriets hjemmeside www.SKM.dk.

Beløbsgrænse for afgiftslempelse (loft for tilbagebetaling til varmeproducenter) i gasafgiftsloven, kulafgiftsloven og mineralolieafgiftsloven for 2019 og 2020:

2019

x2020x

Loft for tilbagebetaling til varmeproducenter

kr./GJ fjernvarme ab værk

46,8

47,3

CO2-afgiftsloven

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2016.

Satserne bliver reguleret på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde.

Satserne vil blive offentliggjort for hvert år på Skatteministeriets hjemmeside www.SKM.dk.

Beløbsgrænse for afgiftslempelse (loft for tilbagebetaling til varmeproducenter) for perioden 2019 og 2020 i CO2-afgiftsloven:

2019

x2020x

Loft for tilbagebetaling til varmeproducenter

kr./GJ fjern-
varme ab værk

13,9

14,1

Loft for tilbagebetaling til  varmeproducenter 

øre/kWh fjern-
varme ab værk

4,9

5,0

Tidligere satser for afgiftslempelse

Satserne i energiafgiftslovene (el-, gas-, kul- og mineralolieafgiftslovene) og CO2-afgiftsloven fra 2014 til 2018 fremgår af nedenstående to skemaer.

Energiafgiftslovene

2014

 2015

2016

2017

2018

Loft for tilbagebetaling til varmeproducenter (elafgiftsloven)

kr./GJ fjernvarme ab værk

øre/kWh fjernvarme ab værk

73,0

 

26,3

58,9

 

21,2

59,4

 

21,4

59,7

 

21,5

60,0

 

21,6

Loft for tilbagebetaling til  varmeproducenter (gas-kul- og mineralolieafgiftslovene)

 

 59,8

45,4

45,8

46,0

46,3

Bemærk

Bemærk at elektricitet indtil 1. januar 2014 var omfattet af CO2-afgiftsloven.

CO2-afgiftsloven

2014

2015

2016

2017 

2018

Loft for tilbagebetaling
til varmeproducenter

kr./GJ fjernvarme ab værk

13,2

13,5

13,6

13,7

13,8

Loft for tilbagebetaling til varmeproducenter

øre/kWh fjernvarme ab værk

4,8

4,8

4,8

4,9

4,9