Beløb, som udbetales i medfør af §§ 2 og 2 a i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, medregnes ikke til den skattepligtige indkomst. Det samme gælder beløb, der udbetales i medfør af § 59, stk. 1, nr. 1, 6 og 7 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder. Se LBK nr. 356 af 2. april 2020 samt LBK nr. 24 af 4. januar 2019.

Se afsnit C.D.8.1.