Medlemmer af Folketinget modtager et grundvederlag og et omkostningstillæg. Grundvederlaget skal regnes med til den personlige indkomst, men omkostningstillægget mv. er skattefrit. Se § 108 i lovbekendtgørelse nr. 1426 af 8. december 2017 om valg til folketinget.

Se også

Se også afsnit C.A.3.4.10 om de regler, der gælder for beskatningen af medlemmer af Folketinget.