Udgifter, som afholdes til nyplantning af fredsskov mv. kan fradrages i den personlige indkomst. Se LL § 8 K og afsnit C.C.4.4.6. Se PSL § 3, stk. 2, nr. 2.