I det omfang ejendomsskatter mv. er fradragsberettigede efter LL § 14, foretages fradraget ved opgørelsen af den personlige indkomst.

Bidrag til sociale fonde fradrages i den personlige indkomst. Se LL § 14 F.

Se PSL § 3, stk. 2, nr. 2.