Beløb, der overføres til den medarbejdende ægtefælle efter KSL § 25 A, stk. 3-5, til beskatning hos denne, fragår ved opgørelsen af den personlige indkomst hos den anden ægtefælle. Se afsnit C.A.8.4.1 om fordeling efter reglen om medarbejdende ægtefælle i KSL § 25 A, stk. 3.

Se PSL § 3, stk. 2, nr. 2.