Præmier og bidrag til pensionsordninger mv. i det i PBL §§ 18 og 52 nævnte omfang kan fradrages i den personlige indkomst. Se PSL § 3, stk. 2, nr. 3, og afsnit C.A.10.2.1.3 om fradragsreglerne for indbetalinger på pensionskonti.

Erhvervsdrivendes egne indbetalinger til pensionsordninger fragår ved opgørelsen af den personlige indkomst uden for virksomheden. Det gælder også, selv om de anvender virksomhedsordningen. Beløbet fragår således ikke i virksomhedsindkomsten.

Bidrag til ansattes pension fragår i virksomhedsindkomsten, hvis virksomhedsordningen anvendes, og ellers i den personlige indkomst. Se PSL § 3, stk. 2, nr. 1 om driftsudgifter.