Befordringsudgifter, som er fradragsberettigede efter LL § 9 B, fradrages ved opgørelsen af den personlige indkomst. Se PSL § 3, stk. 2, nr. 8, og afsnit C.A.4.3.3 om reglerne for befordringsfradrag.