Indskud på iværksætterkonto efter lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto, kan fradrages ved opgørelsen af den personlige indkomst.

Se PSL § 3, stk. 2, nr. 11, og afsnit C.C.2.6 om reglerne for indskud på iværksætterkonti.