Pensionsbeskatningsloven indeholder hjemmel til fradrag i den personlige indkomst for udgifter til pensionsordninger omfattet af PBL afsnit I, samt andre pensions- forsikrings- og opsparingsordninger.

Se afsnit C.A.10 om pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger, hvor bl.a. reglerne for fradrag for de forskellige typer af ordninger gennemgås.