xLL § 5G er ophævet for selskabers vedkommende med virkning fra 1. januar 2020, jf. lov 1726 af 27/12 2018 (L 28) og erstattet af SEL §§ 8C – 8Ex

xDer henvises til beskrivelsen af reglerne i SEL §§ 8 C - 8 E i afsnit C.D.2.4.7 Beskæring af fradrag ved hybride mismatch.x

For beskrivelse af den tidligere gældende LL § 5 G henvises til Den Juridiske Vejledning 2019-2, afsnit C.D.2.3.3.2x

xSe ogsåx

xAfsnit C.C.2.2.1.13 om Dobbeltfradrag – Dobbelt dipx

xx