Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for godtgørelse af energiafgifter, CO2-afgift og energispareafgift for momsregistrerede virksomheder inden for jordbrug, gartneri og skovbrug mv.

Afsnittet indeholder:

Jordbrug, gartneri og skovbrug mv. anvendes som samlebetegnelse for jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug eller pelsdyravl.