Almindelige regler for godtgørelse er gældende

Mineralogiske processer mv. er omfattet af de almindelige regler for godtgørelse af CO2-afgift.

Det betyder, at kvoteomfattede virksomheder opnår fuld godtgørelse af CO2-afgift ved forbrug af afgiftspligtige brændsler til processer mv., mens ikke-kvoteomfattede virksomheder har mulighed for et bundfradrag før beregning af CO2-afgift ved forbrug af afgiftspligtige brændsler til mineralogiske processer mv.

Se også

  • E.A.4.6.3 om energiprodukter
  • E.A.4.6.4 om varme og energiprodukter anvendt som procesenergi
  • E.A.4.6.7 om gartnerier, landbrug, fiskeri mv.
  • E.A.4.6.8 om kvoteomfattede virksomheder.